03-79677817

 adec@um.edu.my

eLearning Coordinator

Dr. Ahmad Yussuf
Akademi Pengajian Islam

Dr. Madiawati Mamat @ Mustaffa
Akademi Pengajian Melayu

En. Kamarazaman Md Said
Fakulti Bahasa & Linguistik

Ir. Dr. Yuen Choon Wah
Fakulti Kejuruteraan

Dr. Eunice Soh Xinwei
Fakulti Pergigian

Dr Nurhidayah Bahar
Fakulti Perniagaan & Perakaunan

Prof. Madya Dr. Aziz Shafie
Fakulti Sastera & Sains Sosial

Dr. Chiam Yin Kia
Fakulti Sains Komputer & Teknologi Maklumat

Dr. Goh Boon Tong
Fakulti Sains

Dr. Izura Masdina Mohamed Zakri
Fakulti Undang-undang

Dr. Amira Hajirah Abd Jamil
Fakulti Farmasi

Dr. Premalatha Thiagarajan
Pusat Kebudayaan

Dr. Yuhanis Adnan
Pusat Sukan & Sains Eksesais

Dr. Diana Abdul Wahab
Fakulti Perniagaan & Perakaunan

Dr. Faridah Bee Mohamed Ibrahim
Pusat Asasi Sains

Dr. Irene Yong Seok Ching
Pusat Latihan Intern dan Pengayaan Akademik (CITrA)

Assoc. Prof. Dr. Dorothy DeWitt
​​​​​​Fakulti Pendidikan

Pn. Maziah Salleh
Perpustakaan

.


Contact Details

Academic Enhancement &  Development Centre (ADeC)
University of Malaya

Pusat Penambahbaikan dan Pembangunan Akademik 
Universiti Malaya

Door G6, Level 2, High Impact Research (HIR) Building,
University of Malaya
50603 Kuala Lumpur.

Google maps location

Telephone : 03-7967 7022
                            extension: 2056

Email         : adec@um.edu.my
Website     : adec.um.edu.my

Others